Ydelser

Ledige pladser:

Takstgrundlag

Taksten er som udgangspunkt opgivet som taksten pr. døgn (1/365)Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Momslovens § 13 fritager bl.a. botilbud og opholdssteder for moms. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private.

Dette bevirker, at taksterne for private tilbud gennemsnitligt er en smule højere (ca. 6 %) end taksterne for kommunale tilbud. Denne forskel udlignes imidlertid via momsudligningsordningen, som skaber mulighed for refusion for kommunen af indirekte betalt moms. Hermed opnås der konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunale og private tilbud.

Brugerbetaling

Efter Servicelovens bestemmelser.

Ydelse
Socialpædagogisk støtte

Tilbudstype
Socialpædagogisk opholdssted

Juridisk grundlag
SEL § 66 nr. 5

Ydelsestype

Hovedydelse​

Send os en e-mail

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION

Tuse ​Byvej ​51

4300 Holbæk


CVR: 21857394 

Kontakt

☎ Tlf.: ​59 43 83 03

​☎ Mob.: 28 26 93 05

✉ E-mail: pilagergaardtuse@mail.dk

Find os