Faglig tilgang

Vi bruger forskellige faglige tilgange:

 • Relationspædagogisk tilgang
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Social læringstilgang

Målgruppe

Målgruppen for opholdsstedet Pilagergård, er børn og unge med sociale udfordringer samt andre diagnoser, heriblandt:

 • ​Omsorgssvigt
 • ​Sociale problemer
 • ​Tilknytningsforstyrrelser
 • ​Indadreagerende adfærd​
 • ​Autismespektrumforstyrrelser
 • ​Opmærksomhedsforstyrrelser
 • ​Forandret virkelighedsopfattelse
 • ​Andre udsatte børn og unge.

Ved indflytning på Pilagergaard, er det vigtigt, at den unge starter op med et tæt forløb
sammen med dens primærvoksen. Der skal skabes tryghed, og I fællesskab skabes den
ramme, som den unge kan udvikle sig i. På Pilagergaard er familien en stor del af
anbringelsen, og den unges hverdag. I starten er der brug for ro, hvorefter vi sammen skal
bygge den gode relation op igen.

Hos os får de unge en strukturet hverdag med rum og plads til at udvikle sociale
kompetencer og indgå i sociale og familiemæssige relationer. De unge støttes i at indgå i
fællesskaber og venskaber, hvor de føler sig set, hørt, værdsat og anerkendt. De får
strategier til at kunne håndtere forskellige former for kommunikation, hvad enten det drejer sig

om at ytre sig i sociale sammenhænge eller lytte og udvise empati.​​

På Pilagergaard arbejder vi ud fra KAT-kassens metoder. Vi har fokus på kommunikationsog

relationsarbejdet, for at den unge kan lære at udtrykke og formidle egne følelser, tanker og
behov. Vi arbejder med jeg-støttende samtaler, hvor personalet støtter den unge i at sætte

ord på følelser, kropssprog og stemning.​

Mange af vores unge har ikke lært at sætte ord på følelser og give udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde. Ofte har de en eksistentiel følelse af tab og svigt, der sætter sig

som en indre smerte. De har ofte ikke tillid til andre og troen på, at andre kan forstå deres
følelser. Hvis de unge reagerer voldsomt i følelses- mæssige situationer, arbejder personalet
med low-arousal tilgange.

En del af vores personale er uddannet i Cool Kids programmet, som er et
angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge. Det bygger på kognitive
adfærdsterapeutiske principper, hvor de unge lærer, hvordan angst opstår og om
sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handling. De lærer, at tanker kan styres,
og at der findes alternative tanker, som kan udfordre og reducere følelsesmæssigt ubehag,

kropslige gener og uhen- sigtsmæssig adfærd.​​​

Send os en e-mail

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION

Tuse ​Byvej ​51

4300 Holbæk


CVR: 21857394 

Kontakt

☎ Tlf.: ​59 43 83 03

​☎ Mob.: 28 26 93 05

✉ E-mail: pilagergaardtuse@mail.dk

Find os