Botilbud - aktiviteterne på vores bosted for unge​

Pilagergaard er et botilbud og bosted for unge op til 23 år. Vi satser på høj kvalitet inden for kost, beklædning og fysiske omgivelser. Vores botilbud og bosted for unge tilrettelægger samtidig miljøet, således at der tages flest mulige individuelle hensyn, som gerne skal baseres på et bæredygtigt kammeratskab samt et sammenhold om at gennemføre opholdet. Vi er beliggende i Holbæk nær Nykøbing Sjælland i Odsherred.

Bosted for unge og vores socialpædagogiske indhold

​Dagligdagen på vores botilbud og bosted for unge skal være forudsigelig og lagt i faste rammer for at skabe mest mulig overskuelighed og tryghed for den enkelte. Samtidig satser vi i høj grad på den etablerede skolegang, beskæftigelse eller anden uddannelse ud fra den unges evner, ønsker og muligheder.

Vores botilbud og bosted for unge tager i stor udstrækning udgangspunkt i den enkelte unges problemstilling og kommunens handlingsplan, når vi laver den individuelle behandlingsplan, som i øvrigt justeres hvert halve år.

Der lægges vægt på, at den unge har fritidsinteresser i lokalmiljøet og deltager i mindst én fritidsaktivitet. Det er vigtigt, at den unge får mulighed for at blive integreret, og derfor støtter medarbejderne på vores bosted for unge op om samtlige initiativer, som den unge deltager i.​

Forældresamarbejde vægtes også højt på vores botilbud og bosted for unge. Det giver mulighed for at skabe en så ensartet struktur omkring barnet som muligt.

Samtidig har vi skemasat unge- og børnemøder en gang månedligt, hvor de har mulighed for at ytre sig og være medbestemmende på dagligdagen. Den overordnede målsætning er i det hele taget, at de skal tilegne sig så mange færdigheder, at de kan tilrettelægge en selvstændig fremtid og hverdag.


Vores botilbud har i øvrigt tilknyttet en massør, som kommer en gang månedligt.

Kontakt os for at få mere at vide om vores botilbud

Vores botilbud og bosted for unge er oprettet på DanJournal, og vi giver forældrene indblik i deres børns eller barns hverdag via billeddokumentation. Derudover har vi nyhedsbreve og lignende. Handleplaner bliver skrevet en gang hvert halve år og bliver udarbejdet efter §140.

Du kan kontakte os på telefon 59 43 83 03 eller på mobil 28 26 93 05, men du kan også skrive til vores botilbud og bosted for unge på pilagergaardtuse@mail.dk.

Send os en e-mail

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION

Tuse ​Byvej ​51

4300 Holbæk


CVR: 21857394 

Kontakt

☎ Tlf.: ​59 43 83 03

​☎ Mob.: 28 26 93 05

✉ E-mail: pilagergaardtuse@mail.dk

Find os