Anbringelse af børn og unge med behov for anbringelse

Pilagergaard er et socialpædagogisk opholdssted til anbringelse af børn og unge med sociale udfordringer samt andre diagnoser. Anbringelse af børn og unge kan blandt andet ske i forbindelse med omsorgssvigt, sociale problemer eller autismespektrumforstyrrelse, men det kan også være andre udsatte børn og unge, som har brug for hjælp. Vi er beliggende i Holbæk nær Nykøbing Sjælland i Odsherred.

Tab og svigt præger ofte børn og unge med sociale udfordringer

​Mange socialt udfordrede børn og unge har ikke lært at sætte ord på følelser og give udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde. 

Ofte har de en eksistentiel følelse af tab og svigt, der sætter sig som en indre smerte. Måske har de slet ikke tillid til andre og troen på, at andre kan forstå deres følelser.

Vi arbejder ud fra en low-arousal tilgang, hvis de unge reagerer voldsomt i følelsesmæssige situationer.

Vi har samtidig fokus på at give beboerne nogle strategier, så de kan håndtere forskellige former for kommunikation, hvad enten det drejer sig om at ytre sig i sociale sammenhænge eller at lytte og udvise empati.

Målgruppe for vores socialpædagogisk opholdssted er unge med blandt andet:

  • Omsorgssvigt
  • Sociale problemer
  • Tilknytningforstyrrelse
  • Indadreagerende adfærd
  • Autismespektrumforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Andre udsatte børn og unge

Kontakt os for at høre mere om anbringelse af børn og unge

​Du er altid velkommen til at høre om anbringelse af børn og unge med sociale udfordringer. Du kan ringe til os på telefon 59 43 83 03 eller på mobil 28 26 93 05. Du kan også sende en e-mail til os på pilagergaardtuse@mail.dk.

Send os en e-mail

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION

Tuse ​Byvej ​51

4300 Holbæk


CVR: 21857394 

Kontakt

☎ Tlf.: ​59 43 83 03

​☎ Mob.: 28 26 93 05

✉ E-mail: pilagergaardtuse@mail.dk

Find os